Adelheid Dolmans, Nugezamenlijk, Praktijk voor PRI coaching&therapie

Doelgroep:  moeders/vaders, verstrikt in emoties, in het ouderschap of partnerschap. Zij hebben last van stress, boosheid/irritatie, angst, onzekerheid, somberheid en willen stappen maken naar vreugdevol ouderschap/partnerschap, in verbinding, met elkaar /met hun kinderen.

Wat is Past Reality Integration (afgekort PRI)?
Het PRI model laat zien hoe we de wereld vaak waarnemen door de bril van overlevingsmechanismen die we als kind (onbewust) hebben ontwikkeld en hoe daarmee ons verleden ons huidige leven ongewenst beïnvloedt. De PRI methode helpt cliënten om hun emotionele brein te herprogrammeren en te reageren vanuit verbinding. Door middel van effectieve technieken en praktische tools die ze zelfstandig leren toepassen.

Praktijkadres:
Omnis, integraal gezondheidscentrum, Larikslaan 2, 3833 AM, Leusden
Telefoon: 0612938043
Web: www.nugezamenlijk.nl
Email: contact@nugezamenlijk.nl

Zuster Jansen Thuiszorg

Zuster Jansen Thuiszorg

Zuster Jansen is een thuiszorgorganisatie die met regionale teams, landelijk actief is met een breed zorgaanbod, aansluitend op de behoefte van veel ouderen. Uiteraard zijn wij ook actief in de gemeente Leusden. Meer informatie kunt u hier vinden.

Zorgaanbod:

Zuster Jansen is gespecialiseerd in 24-uurs zorg. Dankzij 24-uurs zorg kunt u (of uw naaste) ondanks een grote zorgbehoefte gewoon thuis blijven wonen. Een verhuizing naar een zorginstelling is daarom niet nodig. 

Waarvoor u ook bij Zuster Jansen terecht kunt:

 • 5-uurs zorg
 • 12-uurs zorg
 • Thuiszorg bij Alzheimer
 • Passende thuiszorg bij dementie
 • Nachtzorg
 • Waaknachten
 • Overbruggingszorg
 • Terminale thuiszorg
 • Palliatieve zorg

Ook bij herstel na een operatie, verzorging in de terminale fase of om de mantelzorger te ontlasten, helpt Zuster Jansen.

Contactgegevens Zuster Jansen:

Wilt u meer weten over de zorg die wij bieden? Neem dan contact op via:

Telefoonnummer: 020 20 91 426

E-mailadres: info@zusterjansen.nl

Website: www.zusterjansen.nl

CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN EEMLAND

CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN EEMLAND
Als je ernstig ziek wordt of op andere wijze een groot verlies ervaart dan is dat een gebeurtenis die diep in je leven ingrijpt. Je kunt te maken krijgen met vragen en dilemma’s over het bestaan, zin en betekenis. Soms is het dan goed om er met iemand over te praten, die luistert zonder oordeel en die met u zoekt naar houvast en zin van leven.

De medewerkers van het centrum voor levensvragen zijn gespecialiseerd in het omgaan met levensvragen. Zij richten zich op uw vragen en op uw kijk op het leven. 
Wij werken met  professionele geestelijk verzorgers die u doorgaans thuis bezoeken. Daarnaast fungeert het centrum als vraagbaak voor professionele hulpverleners en vrijwilligers. De werkzaamheden zijn kosteloos.

Hoe werkt het?
• Aanmelden kan telefonisch of per mail, door uzelf, uw naasten, een professional (bijvoorbeeld een huisarts) of vrijwilliger.
• U krijgt een telefonische intake. Daarin bespreekt u uw vragen, verwachtingen, wensen en mogelijkheden
• Na de intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij uw vraag en achtergrond.
• De geestelijk verzorger neemt z.s.m. contact met u op en maakt een afspraak.
• Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op een nader overeen te komen locatie als u dit wenst.

Contactgegevens

Centrum voor Levensvragen Eemland
T: 06 12 664 381
E: info@centrumlevensvrageneemland.nl
W: www.centrumlevensvrageneemland.nl

Trefwoorden: Geestelijke begeleiding, trauma, verlies, waarom, overlijden, leven, einde, sedatie, euthanasie, levensbeëindiging, zingeving, lijden

INDEBUURT033

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Wij bieden ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen organiseren. Ook zijn we er voor mensen die anderen willen ontmoeten, die vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of andere leefgebieden. Indebuurt033 geeft informatie en advies, biedt een luisterend oor en (kortdurende) ondersteuning waar nodig.

Indebuurt033, Drentsestraat 14
3812 EH Amersfoort
T: 033 – 204 86 77 ( op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)
E: info@indebuurt033.nl

King Arthur Groep

Contact: ocachterveld@kingarthurgroep.nl ● 06-18412145

Zorgbemiddeling en administratie:
Berg en Bosch gebouw 104, Prof, Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven 035-2050950 info@kingarthurgroep.nlwww.kingarthurgroep.nl

Contactgegevens voor zowel Leusden als Achterveld:
Individuele begeleiding thuis: 06-18 41 21 45
Begeleiding groep: 06-15 00 50 19

Individuele begeleiding King Arthur Groep
King Arthur Groep is een WTZi erkende thuiszorgorganisatie die in het midden van het land is gevestigd en van Almere tot Veenendaal individuele begeleiding biedt in de thuissituatie.

Financiering
Voor professionele deelname heeft u een toewijzing begeleiding nodig (Wmo of Wlz) en betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de aan-vraag. Particulier deelnemen kan ook.

King Arthur Groep is een Wtzi erkende thuiszorgorganisatie die de onder-steuning kleinschalig en dichtbij huis organiseert, speciaal voor mensen met dementie en hun naasten Wij hebben zeven ontmoetingscentra, een kleinschalige woonzorgvoorziening en twee logeerhuizen. Daarnaast bieden wij individuele begeleiding thuis in de gehele regio Eemland, waaronder ook Leusden en Achterveld.
Gastvrijheid, persoonlijke aandacht en oprechte interesse staan centraal. Een visie waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de kracht van mensen.

Individuele begeleiding thuis
Niet iedereen is een groepsmens, sommige mensen hebben meer baat bij een passend aanbod in de thuissituatie. Zoals wandelen, yoga, tuinie-ren, klaverjassen, schilderen, biljarten of sporten bij een sportschool.
Naast ontspanning en inspanning ondersteunen wij ook bij de begelei-ding naar een (huis) arts, het aanbrengen van een dag structuur, het bereiden van een maaltijd en het doen van boodschappen.
Zo lang mogelijk thuis wonen
De mantelzorger neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om het vol te kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zichzelf no-dig. Wij bieden maatwerk en een programma dat passend is bij de inte-resses, levensstijl en fysieke gesteldheid van uw naaste.

Ons aanbod in Leusden & Achterveld
King Arthur Groep biedt individuele ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie die nog in een thuissituatie wonen.
Wij bieden maatwerk aan jong en oud, actief en minder actief.
• Wandelen
• Geheugengym
• Spelletje
• Bezoek aan de sportschool of andere vereniging
• Bezoek aan een museum
• Koffie drinken op een terras
• Begeleiding naar huisarts
• Boodschappen
• Bereiden maaltijd
• Helpen met opruimen

Formele en informele ondersteuning worden op elkaar afgestemd
Samen met u en uw partner/mantelzorger kijken wij waar professionals nodig zijn en waar mogelijk informele ondersteuning kan.
Vriendengesprekken
Vrienden, familie en kennissen willen heel vaak helpen, maar weten niet hoe zij met de ziekte om moeten gaan. Wij organiseren vriendengespre-ken waarbij handvatten en tips worden aangedragen en taken worden verdeeld. Vrienden kunnen een helpende hand bieden door samen bood-schappen te doen of iets te ondernemen dat u vroeger samen ook deed, zoals winkelen, een kopje koffie drinken op een terras, kaarten, tennis-sen, hardlopen, etc.
Begeleiding in groepsverband
Op maandag en woensdag bent u welkom in ons ontmoetingscentrum in Achterveld in De Oude Bieb.

Praktijk voor Kindercounseling en Kinder- en Jeugdtherapie

Geachte lezer,

Fijn dat ik ook op deze plek mijn praktijk onder de aandacht kan brengen:

in de ‘Praktijk voor Kindercounseling en Kinder- en Jeugdtherapie’ kunt u terecht voor uiteenlopende sociaal-emotionele problemen van kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 jaar en hun opvoeders, zoals:

–          Faalangst
–          Somberheid/depressie
–          Pesten
–          Hoogbegaafdheid
–          Echtscheiding
–          Rouwverwerking
–          Sociale onhandigheid
–          Agressief gedrag
–          Concentratie
–          Angsten
–          Onzekerheid
–          Stoornisgerelateerde problematiek (autisme, ADD/ADHD, OCS, hechting, etc.)
–          Etc.

In mijn praktijk ontvang ik al ruim 10 jaar dagelijks cliënten met bovengenoemde problematiek. In een veilige en kind-vriendelijke omgeving werken we samen op een zo plezierig mogelijke wijze aan het opheffen van de blokkades, zodat innerlijke groei kan plaatsvinden.

Naast de sessies met de client vindt er een nauwkeurig afgestemde ouderbegeleiding plaats, zodat ook zij weer met de juiste tools een goede opvoeding kunnen waarborgen.

Vanaf 2018 is de praktijk tevens opgenomen in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector, en staat geregistreerd in de kamer van Jeugd- en Gezinsprofessionals.

 Uiteraard kunt u mij altijd consulteren om te overleggen of ouders en kind bij mij op de juiste plek zijn of dat er naar een andere vorm van hulp gezocht moet worden. Hierin zal ik u zo goed mogelijk adviseren.

 Voor meer informatie omtrent behandelmethodes en overige relevante informatie, verwijs ik u graag naar de site www.kindertherapie-leusden.nl.

Vriendelijke groet,

Amanda Stoks, kindercounselor en integratief kinder- en jeugdtherapeut.

Aandacht Groeit – Mindfulness (stressreductie) trainingen

Marsha Kooy

Klokhoek 18
3833GX Leusden
Tel: 033 – 707 40 85 (Omnis keuze 8)
Mob: 06 – 294 82 640
E-mail: marsha@aandachtgroeit.nl
Web: www.aandachtgroeit.nl

Stressklachten
Stress is een onderdeel van ons leven en niet per definitie ongezond. Het helpt je om geconcentreerd te zijn en snel te reageren in acute situaties. Echter als er issues in je leven zijn die niet meteen verdwijnen en je je weg er niet in kunt vinden, is er sprake van een stressor. Een voorbeeld hiervan is werkdruk, ziekte of overlijden van een dierbare, maar ook het ontbreken van concrete levensdoelen, of als de zin ontbreekt om ergens voor te gaan, je understressed voelen.

De meest herkenbare lichamelijke klachten die hiermee gepaard gaan zijn o.a. vermoeidheid, pijnklachten, ademhalingsproblemen, hartkloppingen, hoge bloeddruk.

Toch worden deze fysieke klachten niet altijd gekoppeld aan stress. Je blijft vervolgens “de ballen in de lucht houden”. Dan ligt het gevaar op de loer dat de stress chronisch wordt en je zelfs burned out kunt raken. De eerste stap is dan vaak een bezoek aan de huisarts. Veel huisartsen raden een Mindfulnesstraining aan.

Mindfulnesstraining (MBSR)
Een mindfulnesstraining is o.a. geschikt voor mensen die:

 • Zich beter willen concentreren.
 • Angst- en paniekklachten willen reduceren.
 • Richting willen geven aan stemmingswisselingen.
 • Om willen leren gaan met piekergedachten.
 • Levenslust willen hervatten.
 • Minder prikkelgevoelig willen zijn.
 • Aardiger voor zichzelf willen zijn.

De MBSR training wordt door diverse zorgverzekeraars (deels) vergoed in het aanvullende pakket.

Zoektermen: mindfulness, stress, ademhaling, ontspannen, gedachten, piekergedachten, grenzen, burn out, spanningen, concentreren, angst,  paniekklachten, stemmingswisselingen, prikkelgevoelig, pijnklachten, overspannen

Overgangsconsulente – Praktijk Utrechtse Heuvelrug

Praktijk Utrechtse Heuvelrug
Margreet Sack-van den Berg
Haverakker 13
3941 LD Doorn
Tel: 0343-421241
E-mail: info@praktijkutrechtseheuvelrug.nl

 • Heeft u overgangsklachten en wilt u leren omgaan met deze klachten?
 • Wilt u afvallen maar doet u dat graag op een verantwoorde manier en onder begeleiding?
 • Bent u nieuwsgierig naar uw gezondheid en wilt u een health check laten uitvoeren?

Kortom, wilt u weer vitaal en in balans door het leven gaan? Ik ga graag met u in gesprek om samen tot een leefstijladvies op maat te komen om de balans en de vitaliteit in uw leven (terug) te vinden. Sinds 2007 ben ik gespecialiseerd in de begeleiding bij overgangsklachten, verantwoord afvallen, bewegen en gezonde voeding. Een afspraak maken kan zonder doorverwijzing van uw huisarts.

Over mij
Ik ben Margreet Sack-van den Berg. Getrouwd en moeder van twee zonen,  Ik heb ruime werkervaring in de wijkverpleging, het ziekenhuis en het bedrijfsleven  en ben gespecialiseerd als verpleegkundige in de preventieve  zorg en welzijn. Ik ben als healthconsulente opgeleid door de organisatie Care for Human en ben orthomoleculair afslankconsulente en BIG  geregistreerd verpleegkundig overgangsconsulente. Door mijn afgeronde HBO opleiding in de verpleging en een post- HBO opleiding tot overgangsconsulente aan het ErasmusMC onderscheid ik mij van de reguliere preventieve zorg en kan ik u net dat beetje extra bieden in mijn Praktijk Utrechtse Heuvelrug.

Steekwoorden: overgang, opvliegers, menopauze, lifestyle

Kracht door Balans

Praktijk voor psychologie, en biofeedback / neuropsychologie.

Gezondheid draait om balans
Balans tussen moeten en willen, tussen draagkracht en draaglast, tussen actief zijn en ontspannen, tussen denken en voelen.
Wanneer de balans verstoord is, kunnen klachten ontstaan, zoals gejaagdheid, moeheid, onrust, futloosheid, irritatie, depressieve gevoelens, angstige gevoelens, slaapproblemen en hoofdpijn.
Bij tijdig ingrijpen verdwijnen de signalen vanzelf. Als dit niet gebeurt kunnen de klachten chronisch worden.

In praktijk Kracht door balans leren mensen hun innerlijke balans herstellen en gezonde keuzes maken. Zodra er weer balans is op psychisch en lichamelijk niveau, zullen de opgebouwde klachten afnemen. De psychologische begeleiding richt zich op veranderingen in het hier en nu en is praktisch van aard. Indien nodig, worden meer lichaamsgerichte methoden ingezet, zoals biofeedback en AVE.

Psychologiepraktijk “Kracht door balans” is een initiatief van Daniëlle Matto, GZ-psycholoog en eerstelijnspsycholoog met specialisatie CSR (stress) coach, biofeedback therapeut en AVE therapeut. Daniëlle werkt samen met Melanie Broekhof. Melanie is opgeleid als basispsycholoog en gewichtsconsulente. Zij verzorgt soms gedeeltes van de behandeling vanwege haar specialisatie in de onderwerpen voeding/gewicht, time management, ontspanning en leeftsijl. Meer informatie over ons vindt u op de pagina “Psychologische zorg”.

U kunt u rechtstreeks bij de praktijk aanmelden voor Psychosociale therapie. Deze wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Het kan ook zijn dat u verwezen bent door uw huisarts. In dat geval valt de behandeling onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Meer over vergoedingen en voorwaarden vindt u op de pagina “Praktijkinformatie”.

Soms ontstaan wachttijden. Deze wachttijden variëren, afhankelijk van de drukte. De wachttijd staat vermeld op het aanmeldformulier.

Geboden zorg
U kunt in de praktijk terecht voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Hiervoor dien u een verwijzing van de huisarts te hebben. Tevens bieden we Psychosociale therapie.

Openingstijden
Maandag van 9:00 tot 17:30 uur
Dinsdag van 9:00 tot 13:30 uur
Woensdag van 9:00 tot 17:30 uur
Donderdag van 9:00 tot 13:30 uur
Op vrijdag werkt Melanie Broekhof in de praktijk. Zij is basis psycholoog en gewichtsconsulente.

Praktijkadres:
De praktijk is gevestigd in holistisch centrum
Qi-Amersfoort
Amsterdamseweg 43 A
3812 RP Amersfoort
Telefoon: 06-45330846
Web: www.krachtdoorbalans.nl
Email: info@krachtdoorbalans.nl

Oefentherapie Cesar Marga Blom

Marga Blom-Smink
E-mail: marga@cesartherapieblom.nl
Postadres: Klettersteeg 27, 3792 NK Achterveld
http://www.cesartherapieblom.nl/

Praktijk Kootwijkerbroek (’t Zorgkruispunt)
Schoonbeekhof 5
3774 DA Kootwijkerbroek
Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag

Praktijk Achterveld (De Moespot)
Jan van Arkelweg 6
3791 AC Achterveld
Werkzaam op woensdag en vrijdag

Ik ben dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 21.00 uur
Tel.: 0342 45 14 97
Mobiel: 06 121 982 79

WIJKfysio

WIJKfysio
Fysiotherapie en expertisecentrum voor wijk-en ouderenzorg
Rozengaarde 22B
3831CD Leusden
06-3730 4947
Openingstijden: ma-vr 8.00-18.00, wo 18.00 -21.00, za 9.00-12.00
Therapeuten:
Diedeke van Wijk (Msc Geriatrie fysiotherapeut, manueel therapeut, ParkinsonNet, valpreventie)
Serina Geurtsen (Geriatrie fysiotherapeut, dry needling, ParkinsonNet, valpreventie)
Marjolein Hanse (Geriatrie fysiotherapeut i.o., specialist duizeligheidsklachten, medical taping)
Expertise:
medisch fitness, claudicatio, vallen verleden tijd, beweeggroep artrose, s@men beter thuis (mantelzorgondersteuning), neurorevalidatie, dementie in beweging en ParkinsonFit
Gratis inloopspreekuur: elke dinsdag van 12 tot 13

Babyconsulent Marianne Buikema

Voor begeleiding bij al je vragen over het huilgedrag, voeding en slapen van je baby in het eerste levensjaar

Babyconsulent Marianne Buikema
Haverland 17
3833CT Leusden
T: 033 432 3449
M: 06 50 97 78 57
E: mariannebuikema@gmail.com
W: www.mariannebuikema.nl

Huilt je baby vaak? Is hij/zij onrustig? Heeft hij/zij slaapstoornissen? Heeft je baby last van voedingsproblemen zoals krampjes of reflux en weet je niet wat je daar aan kunt doen? Voor alle vragen kun je bij mij terecht.

Ik ben Marianne Buikema, IC-neonatologie, IC-pediatrie-kinderverpleegkundige. Daarnaast ben ik wijkverpleegkundige, lactatiekundige, docent babymassage en babyconsulent. Samen met jullie ga ik op zoek naar de oorzaken. Dit doe ik bij jullie thuis.

Ik kijk, luister, observeer en stel vragen. Vervolgens maak ik, in overleg met jullie, een plan van aanpak en geef ik concrete tools en tips. Hierbij bied ik jullie nazorg: aan huis, per telefoon of per mail..

Ik ben lid van de landelijke beroepsverenigingvoor Verpleegkundigen en Verzorgenden en de afdeling Kinderverpleegkunde

Mindfulness

De volgende plekken bieden mindfulness:

WELZIN – http://www.welzin.nl/volwassenen/cursussen-en-trainingen/mindfulness/
Eline Snel – http://www.elinesnel.com/mindfulness-achtweekse/
Indigo – https://www.indigo.nl/cursussen/?interventie=209&Mindfulness
MoleMann Amersfoort
Praktijk voor psychotherapie en coaching (Leusden) – Bernadette van Raamsdonk
Praktijk PEP (psychologie en psychotherapie) in Soest
S.P.E.L. Amersfoort

 

JADE Therapie & Coaching

Judith Kooi
Bennekom: Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
Amersfoort: Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort
Tel: 06-12954740
web: www.jadetherapie.nl

Hulp en begeleiding bij:

 • verwerking van verlies van dierbaren, werk, gezondheid, relatie
 • vruchtbaarheidsproblemen en onvervulde kinderwens
 • adoptie gerelateerde vragen
 • besluitvorming bij onbedoelde zwangerschap
 • relatieproblemen
 • familievragen

Als contextueel therapeut geef ik erkenning op ervaren onrecht en zoek ik naar helende krachten en resterend vertrouwen. Naast therapeut ben ik ook supervisor.

 Tarieven en vergoedingen:

 • duur van een gesprek is een uur
 • het eerste gesprek is kosteloos (besluitvormingsgesprek bij onbedoelde zwangerschap uitgezonderd)
 • vervolgafspraken €75.-

Voor minima reken ik een gereduceerd tarief.

 

Registraties:

OCA Amersfoort

Poliklinische revalidatie
Met revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapie, fitness

Contact
OCA Amersfoort
Locatie Fit2move
Disselplein 4
3829 MD Amersfoort / Hooglanderveen

M 06 555 655 93
W www.oca-amersfoort.nl
E ben.vreman@oca-amersfoort.nl

Voor wie?
De programma’s zijn geschikt voor mensen met:
– Chronische klachten van het bewegingsapparaat/rug, nek, schouder, bekken, reuma, cheonische artritiden, etc
– Onbegrepen klachten (SOLK)/ RSI / CANS, whiplash, fibromyalgie, etc

SanErgo

Lambalgerkom 14, 3831 RP Leusden
tel. 033-43 24 036 / mob. 06–221 661 21
info@sanergo.nl
www.sanergo.nl

Computers zijn niet meer weg te denken. Ze raken alle aspecten van ons werkende bestaan. Werkinhoud, werkwijze, werkplek en werkomgeving: niets blijft bij het oude.
Had je vroeger alleen een vaste werkplek op kantoor, tegenwoordig kun je ook kiezen voor flexwerken, mobiel werken en thuiswerken. Elke situatie heeft zijn eigen, specifieke aandachtspunten op ARBO-
gebied. Waar je ook computerwerk doet, verantwoord werken is altijd mogelijk. Met een gezonde dosis creativiteit en vindingrijkheid creëert SanErgo overal een ergonomische situatie die aan de ARBO-normen voldoet.

Op kantoor, flexibel, mobiel of thuis: SanErgo adviseert
Het advies vindt plaats op de werkplek zelf! Persoonlijk advies over aspecten als ergonomische inrichting, passende hulpmiddelen, werkhouding, verlichting en gezond werken komen allemaal aan de orde.

Ergonomie ● Bedrijfsoefentherapie ● Oefentherapie Cesar ● Interieurontwerp

Centraalzorg

De zorg die wij aanbieden bestaat uit:

 • Huishoudelijke zorg
 • Persoonlijke zorg
 • Verpleegkundige zorg
 • Terminale zorg
 • Zorg bij dementie
 • Ondersteunende begeleiding

Centraalzorg
Olmenlaan 8
3833 AV Leusden
T: (033) 286 22 02
F: (033) 286 13 39
E: info@centraalzorg.nl

POH-GGZ Leusden-Achterveld

De huisartsen bieden spreekuren POH-GGZ in Medisch Centrum de Mulderij, voor niet-complexe psychische problemen. De POH-GGZ is een professionele GGZ zorgverlener. POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Deze vorm van zorg is, net als de huisarts, kosteloos.

De POH-GGZ is deskundig in de behandeling en begeleiding van lichte psychische klachten zoals rouwverwerking, somberheid en depressie, angst- en paniekklachten, relatieproblemen, werkproblemen en problemen die samenhangen met ouderdom. Ook is er specifieke kennis aanwezig over gezinsproblematiek en problemen op de kinderleeftijd.
De POH-GGZ zal ook een screening doen om te bepalen of een doorverwijzing naar de psycholoog of psychiater nodig is.

De POH-GGZ zal samen met u de klachten en problemen waarvoor u bent gekomen inventariseren en verhelderen. Meestal wordt de hulp geboden in de vorm van gesprekken gecombineerd met huiswerkopdrachten.
De POH-GGZ maakt ook gebruikt van internethulpverlening ( E-Health). De hulpverlening verloopt dan telefonisch of via een beveiligde verbinding met email. U kunt zodoende thuis in uw eigen tempo werken aan opdrachten en deze aan de poh-ggz terug sturen.

De POH-GGZ  voor Leusden en Achterveld zijn Gerrit Jan Postema, Sophia Oostenbroek en Tjerk Sijbesma. Zij werken in De Mulderij, De Biezenkamp en in gezondheidscentrum De Heelkom in Achterveld.

U kunt met vragen over de POH-GGZ terecht bij uw huisarts. 

Onze POH-GGZ:

GJ Postema    SH Oostenbroek    TJ Sijbesma

D de BeerT Schilperoort

Va nlinksboven naar rechtsonder: Gerrit-Jan Postema, Sophia Oostenbroek, Tjerk Sijbesma, Dineke de Beer, Tosca Schilperoort

Kan ik ook naar een psycholoog voor mijn psychische klachten?
Met ingang van 2014 is bepaald dat vergoeding vanuit de zorgverzekering van een psycholoog of psychiater alleen plaatsvindt bij zwaardere psychische klachten. Voor lichte psychische klachten mag de huisarts u niet meer doorverwijzen naar de psycholoog (U mag wel op eigen initiatiefnaar een psycholoog gaan, maar u krijgt de gesprekken dan niet vergoed).

Hospice Nijkerk

Vetkamp 23
3862 JM Nijkerk (Gld)
T   033-2473100
F   033-2473101
E   info@hospicenijkerk.nl

Hospice Nijkerk is kleinschalig van opzet en biedt zes ruime gastenkamers met een eigen badkamer. De kamers zijn ingericht voor optimaal comfort. Persoonlijke bezittingen mogen meegenomen worden voor het creëren van een eigen sfeer. In overleg is ook
een geliefd huisdier welkom. Het hospice kent geen vaste bezoektijden; gasten ontvangen bezoek wanneer zij dit willen.
Gasten en hun naasten kunnen ook gebruik maken van de algemene ruimten, zoals de sfeervolle familiekamer of het verwarmde tuinhuis. Naasten kunnen desgewenst mee eten of blijven logeren, in de gezellige logeerkamer of op de kamer van de gast zelf. Het hospice is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op loop-afstand van Station Nijkerk.

CASA Kliniek Utrecht

Papiermolen 2
3994 DK Houten
tel: 088-888 4444 (normaal tarief)
fax: 030-6340150
e-mail: info@casaklinieken.nl
www.casaklinieken.nl

Openingstijden
CASA Kliniek Utrecht is geopend en telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor informatie en het maken van afspraken kunt u bellen met: 088-888 4444 (normaal tarief), Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 20.00 uur of zaterdag van 9.00 – 13.00 uur.

U kunt bij CASA kliniek Utrecht terecht voor:

 • Advies over anticonceptie
 • Pil advies
 • Plaatsen van spiraaltje of Implanon
 • Abortus en abortuspil

Bieden ondermeer hulp bij onbedoelde zwangerschap, waaronder begeleiding bij besluitvorming, afbreken van zwangerschap (abortus, medicamenteus of instrumenteel, met plaatselijke verdoving of intraveneuze sedatie) en goede nazorg.

Annatommie

Softwareweg 5
3821 BN Amersfoort
T 088 022 0610
info@annatommie.nl

Openingstijden: 8:00 – 17:30 uur (maandag t/m vrijdag)

Orthopedische spreekuren, in Amersfoort tevens met Neuroloog. Beschikking over o.a. Open MRI, voor kinderen en claustrofobische patiënten.

Voor artsen/specialisten is annatommie bereikbaar op een speciale telefoonlijn voor intercollegiaal (spoed) overleg. U kunt bellen naar 0800-2662866

Algemeen
Afspraak binnen 5 dagen
Orthopedisch spreekuur bij orthopedisch chirurg, operatie, röntgen, echografie, MRI, fysiotherapie, sport en medische fitness onder één dak

Soorten spreekuren

 • Algemeen spreekuur met orthopedisch chirurg op alle vestigingen mogelijk (en/of met een neuroloog in Amersfoort)

Spreekuren per gewrichtsklacht. Bij onderstaande spreekuren bieden wij (op verzoek van uw verwijzer) ook een combinatie spreekuur aan, waarbij de medisch specialist gezamenlijk met een fysio-manueel therapeut uw klacht beoordeelt.

 • Knieklachten
 • Voet/enkelklachten
 • Heupklachten
 • Schouderklachten
 • Rug/nekklachten
 • Sportblessures

NedSpine

Pascalstraat 21, 6716 AZ Ede
Postbus 525, 6710 BM Ede
Tel: 0318-439280
Fax: 0318-439289
info@nedspine.nl

De belangrijkste rugaandoeningen die door NedSpine worden behandeld zijn:

 • Hernia
 • Nekhernia
 • Kanaalstenose
 • Spondylolisthesis
 • ischias

Bij de behandeling van deze rugaandoeningen maakt NedSpine gebruik van minimaal invasieve technieken oftewel sleutelgatchirurgie.

Specialist Ouderengeneeskunde

Conform werkafspraak MCCE:
De huisarts kan de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) consulteren bij kwetsbare ouderen en complexe problematiek zowel in de thuissituatie als in het verzorgingshuis. Per huisartsengroep is een SO uit één verpleeghuis het aanspreekpunt. De verzorgingshuizen hebben een vaste SO, deze is te vinden in deze werkafspraak. De huisarts kan een consultatie (telefonisch of visite) aanvragen.  Bij een groot aantal patiënten die in een verzorgingshuis wonen is de SO al betrokken vanuit de AWBZ-zorg en kan deelnemen aan multidisciplinair overleg (bij CIZ indicatie ≥ ZZP 3). De SO werkt in een geriatrisch team wat kan bestaan uit: ergotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist,  wondverpleegkundige of een diëtist.

De SO is er met name voor de ouderen die niet (meer) naar het ziekenhuis willen of kunnen. De SO kan bij de patiënt thuiskomen.
De diagnostische mogelijkheden zijn beperkter dan bij een verwijzing naar de klinisch geriater. De SO adviseert over diagnostiek, behandeling, preventie en prognostiek bij de vragen over:

 • Zorg of opname
 • Somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Wel/niet diagnostiek of behandelen
 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid
 • Mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
 • Dementie, geheugenproblemen, hallucinaties en verwardheid
 • Gedragsproblemen en stemmingsstoornissen
 • Late gevolgen van CVA (‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische ziekten ( MS, M. Parkinson, ALS)
 • Palliatieve terminale zorg
 • Decubitus en wondbehandeling
 • Ondervoeding
 • Polyfarmacie
 • Wils(on)bekwaamheid

De huisarts beslist of een telefonische consultatie volstaat dan wel een huisbezoek (visite) van de SO. Bij een aanvraag voor een huisbezoek wordt een brief gefaxt naar de betreffende SO. Bij urgente problemen moet gebeld worden.

Hagro Leusden / Leusderveld
Verpleeghuis: Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden
Verzorgingshuis: ’t Hamersveld (Leusden) / Sint Joseph (Achterveld)
Specialist Ouderengeneeskunde: Irene Heemstra
Tel: 033 432 61 00
Fax: 033 432 61 02

Fysio-In, fysio- en manueel therapie

Ingrid van Valkengoed-Damen
Adres: Klokhoek 18, 3833 GX Leusden
Mail: info@fysio-in.nl
Tel: 06-37566797
Web: www.fysio-in.nl

-Specialisatie in nek-schouder-arm klachten, wervelkolomklachten
-Dry Needling
-Stabiliteitstraining

Gevestigd in-, en samenwerking met Centrum Omnis: centrum voor therapie, coaching en training voor lichaam en geest. (Disciplines: Cesartherapie, bekkenfysiotherapie, acupunctuur, anders afslanken, osteopathie, psychologie, psychotherapie, haptotherapie, pilates, yoga en zwangerschapspilates). Zie ook www.omnisleusden.nl

Thuisbegeleiding – WELZIN

Wat is Thuisbegeleiding?
Thuisbegeleiding is sinds 2009 de landelijke naam van de “gespecialiseerde verzorging”, zoals die al jaren vanuit de thuiszorg wordt geleverd. In samenwerking met andere hulpverleners ondersteunt de thuisbegeleider op praktische, activerende en ondersteunende wijze mensen met psychosociale,  pedagogische, somatische of psychiatrische problematiek dan wel een combinatie hiervan. Denk hierbij aan vervuiling, verwaarlozing, sociaal isolement, overlast, schulden, dreigende uithuiszetting, overmatig gebruik alcohol/medicijnen, gedrags -en gezondheidsproblemen. Doelgroep bestaat zowel uit gezinnen als alleenstaanden, leeftijd 0 – 100. Op methodische wijze en in samenspraak met cliënt en verwijzer wordt het doel, de werkwijze en de voortgang van de begeleiding bepaald.

Bij opvoedingsproblematiek kan Videohometraining (VHT) als methode worden ingezet. VHT is een effectieve interventie die gebruik maakt van beeldmateriaal dat door een gecertificeerde medewerker is gemaakt.

Hulpvragen kunnen zijn:

 • Huishouden: leren structureren en organiseren van het huishouden.
 • Financiën: inkomen op de juiste wijze leren besteden.
 • Administratie leren organiseren
 • Leren omgaan met woon- en leefproblemen,o.a. structureren dagritme, afspraken leren nakomen, leren plannen en organiseren, leren omgaan met instanties, hulp leren toelaten.
 • Problemen in het dagelijkse leven door overspannenheid, depressies of angsten.
 • Leren omgaan met opvoedingsproblemen/aanleren opvoedingsvaardigheden.
 • Leven weer op de rit krijgen na ingrijpende veranderingen zoals een echtscheiding of het overlijden van een familielid.
 • Leren participeren in het maatschappelijk leven.

 

Thuisbegeleiding onderscheidt zich door:

 • Kernbegrippen zijn structureren, ondersteunen en activeren in de thuissituatie.
 • Thuisbegeleiding is breed en snel inzetbaar.
 • Praktische insteek; werkt goed bij specifieke doelgroepen waarbij reguliere hulpverlening (gesprekken) niet werkt/ontoereikend is.
 • Aansluiten bij wensen/behoeftes van cliënt en werken aan een vertrouwensband.
 • Stimuleren van de eigen kracht
 • Niet overnemen, maar ‘met de handen op de rug’ werken, met als doel zo snel mogelijk mensen weer zelfstandig te laten functioneren of toeleiden naar reguliere hulp/opname.
 • Deskundige MBO+/HBO opgeleide medewerkers, getraind in methodiek van TB.
 • Thuisbegeleiding werkt in de praktijk altijd samen met de verwijzer en eventuele andere samenwerkingspartners en/of mantelzorgers.

Hoe kan Thuisbegeleiding worden aangevraagd?
AWBZ-zorg: In veel gevallen is er een somatische, psychiatrische of psychogeriatrische diagnose of sprake van een verstandelijke of lichamelijke handicap. Dan is een CIZ-indicatie nodig op basis van Begeleiding individueel. De planners van de afdeling Thuisbegeleiding kunnen adviseren en helpen bij de aanvraag van een indicatie.

Wmo: Wanneer er sprake is van psychosociale problematiek is begeleiding vanuit de Wmo mogelijk. Neem contact op met de planners om dit aan te vragen.

Coördinatoren van Thuisbegeleiding: Clara van de Pol en Thea van de Beek.

Tel. 033-469 25 61 of thuisbegeleiding@welzin.nl

Logopediepraktijk Leusden (Zorgplein Tolgaarde)

Zorgplein De Tolgaarde
Tolplaats 21
3831 JR Leusden
Tel. 033 495 08 47
info@logopediepraktijkleusden.nl
www.logopediepraktijkleusden.nl

OOK AANWEZIG IN ACHTERVELD – Gezondheidscentrum De Heelkom

Sinds 1995 is Nanda Bakker werkzaam als logopedist in Leusden. In 2000 is zij gaan samenwerken met Margreet de Jager onder de naam Logopediepraktijk Rozengaarde. In 2002 werd de praktijk uitgebreid met de komst van Aline Lievers. Vanaf 2009 zijn er vier logopedisten werkzaam in de praktijk. Na personele wisselingen is Charlotte Sack sinds 2014 bij ons werkzaam.

Na de verhuizing van de praktijk in 2008 uit de Rozengaarde is de naam veranderd in Logopediepraktijk Leusden. Sinds oktober 2012 zijn wij gevestigd op Zorgplein de Tolgaarde waar ook andere disciplines werkzaam zijn. Wij kunnen met elkaar kwalitatief hoge zorg bieden omdat wij gebruik kunnen maken van elkaars expertise en omdat wij eenvoudig naar elkaar door kunnen verwijzen.

Logopediepraktijk Leusden is geopend op maandag (incl. avond), dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Behandeling alleen op afspraak. Aanmelden kan op telefoonnummer 033-4950847 of via ons aanmeldingsformulier (zie website)

Onze locatie in Achterveld (Gezondheidscentrum De Heelkom) is geopend op maandag.

Psychologenpraktijk Westerduin

In: Gezondheidscentrum ‘De Heelkom’
Walter van Amersfoortstraat 36
3791 AR Achterveld
Tel: 06-83327328
Mail: info@psychologenpraktijkwesterduin.nl
www.psychologenpraktijkwesterduin.nl
Bel of mail en laat uw telefoonnummer achter. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op!

Rein Westerduin, psycholoog: Mijn praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum ‘de Heelkom’ en biedt psychologische hulp aan kinderen, jeugd en volwassenen (Generalistische Basis GGZ). Binnen de praktijk wordt persoonlijk en professioneel gewerkt aan het oplossen van problemen: kortdurend, concreet en doelgericht.

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van complexe problematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen en expertise ontwikkeld op het gebied van psychodiagnostiek en effectieve behandelingsmogelijkheden.

Tevens heb ik mij gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen, jeugd en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en hulpverlening bij multi-probleem gezinnen.

Beroepskwalificaties:
GZ psycholoog NIP; Psycholoog Kinder & Jeugd; Orthopedagoog NVO; Lid Vereniging EMDR Nederland; BIG geregistreerd

Medisch Centrum de Mulderij

De Mulderij 2, 3831 NV Leusden
Telefoon (onderzoeken Meander): 033 850 50 50
Telefoon (POH-GGZ/huisarts): Neem contact op met uw huisarts
www.medischcentrumdemulderij.nl

U vindt het gebouw achter winkelcentrum De Hamershof, in het centrum van Leusden.

CORONA: Let op: Alles gaat op afspraak! Klik hier: Meander – Bloedafname voor het maken van een afspraak.

Onderzoek
U kunt terecht voor bloedonderzoek, standaard röntgenfoto en een echo. Tevens bieden de huisartsen van Leusden en Achterveld in Medisch Centrum de Mulderij spreekuren bij de praktijkondersteuner GGZ, voor niet- complexe psychische problemen. Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

Openingstijden

 • Bloedonderzoek
  U kunt terecht voor bloedonderzoek op:

  • Maandag t/m vrijdag van 7.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

  Röntgenfoto en een echo

  U kunt terecht voor een standaard röntgenfoto, fundusfotografie en een echo op:

  • Maandag t/m vrijdag 7.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

BilancioBudget

06 200 42 951 (telefonisch spreekuur: ma, di, wo, do: 9:00-11:00 uur)
amersfoort@bilanciobudget.nl
www.bilanciobudget.nl
Postadres: postbus 1466, 3800 BL Amersfoort
Bezoekadres: Hardwareweg 4 Amersfoort

Een korte introductie van BilancioBudget:
Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u, volgens de Nederlandse wet, ‘handelingsbekwaam’. Dit betekent dat u zelfstandig over o.a. uw portemonnee mag en kan beslissen. Echter niet iedereen kan die verantwoordelijkheid aan. Naast de verleiding om spullen te kopen, kan ook een fysieke of mentale gesteldheid hier debet aan zijn. In dat geval kunt u ervoor kiezen om iemand in de armen te nemen voor beschermingsbewind of budgetbeheer. Er heerst nog steeds een taboe op schulden en financiën. Zorgen die u hierover heeft (al dan niet voor uzelf of familie) zijn dan ook niet eenvoudig bespreekbaar met uw omgeving. Het is daarom fijn dat BilancioBudget uw problemen serieus neemt en u kan helpen bij het herstel van de (financiële) balans. Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op via ons telefoonnummer of e-mailadres.

Maatschappelijk werk Welzin

1) Rozengaarde 22A, 3831 CD  Leusden
2) Walter van Amersfoortstr 36, 3791AR Achterveld

Tel: 033-469 24 00 (elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur)
maatschappelijkwerk@welzin.nl

Cursusaanbod jongeren:

 • Sociale vaardigheidstraining (8-12 en 12-16 jaar)
 • KIES-training (echtscheiding) (8-12 en 12-17 jaar)
 • Assertiviteitstraining (17-21 jaar)

Cursusaanbod volwassenen: 

 

Zoektermen: gezinscoaching, lifecoaching, (rouw)verwerking, verlies, burnout, (echt)scheiding / vechtscheiding, zelfvertrouwen, assertiviteit, sociale vaardigheid, relatie(s), huiselijk geweld, eenzaamheid, structuur, gezonde leefstijl, casemanagement / regiehouder, financiën, schulden, administratie, groepswerk, kiestraining, sovatraining, chatten, internethulpverlening

Care for Cancer

Tel: 033 4480730
Mail: arrien@careforcancer.nl
Web: www.careforcancer.nl

Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces.
Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. Ervaren oncologieverpleegkundigen bezoeken cliënten thuis, beantwoorden vragen over de diagnose en de behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen.

Hospice Dome

Appelweg 49, 3818 NN, Amersfoort

Tel: 033-4601960
Fax: 033-4601969
Mail: info@hospicedome.nl
Web: www.hospicedome.nl

Algemeen christelijke identiteit (oecumenisch);
De wens tot euthanasie is bespreekbaar, maar euthanasie wordt in Hospice Dôme niet uitgevoerd; hiervoor wordt in overleg met gast en familie een plaats gezocht buiten het hospice.

Kinderhospice De Glind

Kinderhospice centraal in het land, vanaf eind 2013 in Barneveld (nieuwbouw)
Web: www.kinderhospicedeglind.nl
Tel: 0342-405200 (dinsdag en donderdag)
Aanmeldingsprocedure: Via dienstdoend kinderverpleegkundige, tel.nr. 0342-405202

Voor ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een beperkte levensverwachting en óf een complexe zorgvraag, die tijdelijk zorg nodig hebben (respijtzorg of terminale zorg).