Care for Cancer

Tel: 033 4480730
Mail: arrien@careforcancer.nl
Web: www.careforcancer.nl

Care for cancer biedt individuele ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten. De diensten van Care for cancer sluiten aan op de zorg van het ziekenhuis. Het doel is dat cliënten minder stress en onzekerheid ervaren en sterker staan in het ziekteproces.
Care for cancer richt zich op patiënten, mantelzorgers en werkgevers. Ervaren oncologieverpleegkundigen bezoeken cliënten thuis, beantwoorden vragen over de diagnose en de behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie. Daarnaast geven zij voorlichting over aanvullende zorgmogelijkheden en verwijzen door naar bijvoorbeeld inloophuizen of patiëntverenigingen.