Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg

Verpleeg Collectief particuliere thuiszorg is  opgericht in 1989  door een aantal BIG geregistreerde verpleegkundigen die werkzaam waren in de particuliere thuiszorg.
Het Verpleeg Collectief faciliteert en organiseert thuiszorg voor chronisch zieken, mensen met dementie als de ziekte van Alzheimer, thuis revaliderenden en mensen die in de terminale fase van hun leven verkeren. Onze organisatie werkt uitsluitend met gediplomeerde verpleegkundigen niveau 4 & 5 en verzorgenden Individuele Gezondheidszorg, niveau 3. Al  meer dan 30 jaar  organiseert het Verpleeg Collectief professionele zorg thuis. 

Contactinformatie:

E: info@verpleegcollectief.nl

Tel: 030 – 743 77 47

www.verpleegcollectief.nl

Zuster Jansen Thuiszorg

Zuster Jansen Thuiszorg

Zuster Jansen is een thuiszorgorganisatie die met regionale teams, landelijk actief is met een breed zorgaanbod, aansluitend op de behoefte van veel ouderen. Uiteraard zijn wij ook actief in de gemeente Leusden. Meer informatie kunt u hier vinden.

Zorgaanbod:

Zuster Jansen is gespecialiseerd in 24-uurs zorg. Dankzij 24-uurs zorg kunt u (of uw naaste) ondanks een grote zorgbehoefte gewoon thuis blijven wonen. Een verhuizing naar een zorginstelling is daarom niet nodig. 

Waarvoor u ook bij Zuster Jansen terecht kunt:

 • 5-uurs zorg
 • 12-uurs zorg
 • Thuiszorg bij Alzheimer
 • Passende thuiszorg bij dementie
 • Nachtzorg
 • Waaknachten
 • Overbruggingszorg
 • Terminale thuiszorg
 • Palliatieve zorg

Ook bij herstel na een operatie, verzorging in de terminale fase of om de mantelzorger te ontlasten, helpt Zuster Jansen.

Contactgegevens Zuster Jansen:

Wilt u meer weten over de zorg die wij bieden? Neem dan contact op via:

Telefoonnummer: 020 20 91 426

E-mailadres: info@zusterjansen.nl

Website: www.zusterjansen.nl

King Arthur Groep

Contact: ocachterveld@kingarthurgroep.nl ● 06-18412145

Zorgbemiddeling en administratie:
Berg en Bosch gebouw 104, Prof, Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven 035-2050950 info@kingarthurgroep.nlwww.kingarthurgroep.nl

Contactgegevens voor zowel Leusden als Achterveld:
Individuele begeleiding thuis: 06-18 41 21 45
Begeleiding groep: 06-15 00 50 19

Individuele begeleiding King Arthur Groep
King Arthur Groep is een WTZi erkende thuiszorgorganisatie die in het midden van het land is gevestigd en van Almere tot Veenendaal individuele begeleiding biedt in de thuissituatie.

Financiering
Voor professionele deelname heeft u een toewijzing begeleiding nodig (Wmo of Wlz) en betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de aan-vraag. Particulier deelnemen kan ook.

King Arthur Groep is een Wtzi erkende thuiszorgorganisatie die de onder-steuning kleinschalig en dichtbij huis organiseert, speciaal voor mensen met dementie en hun naasten Wij hebben zeven ontmoetingscentra, een kleinschalige woonzorgvoorziening en twee logeerhuizen. Daarnaast bieden wij individuele begeleiding thuis in de gehele regio Eemland, waaronder ook Leusden en Achterveld.
Gastvrijheid, persoonlijke aandacht en oprechte interesse staan centraal. Een visie waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de kracht van mensen.

Individuele begeleiding thuis
Niet iedereen is een groepsmens, sommige mensen hebben meer baat bij een passend aanbod in de thuissituatie. Zoals wandelen, yoga, tuinie-ren, klaverjassen, schilderen, biljarten of sporten bij een sportschool.
Naast ontspanning en inspanning ondersteunen wij ook bij de begelei-ding naar een (huis) arts, het aanbrengen van een dag structuur, het bereiden van een maaltijd en het doen van boodschappen.
Zo lang mogelijk thuis wonen
De mantelzorger neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om het vol te kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zichzelf no-dig. Wij bieden maatwerk en een programma dat passend is bij de inte-resses, levensstijl en fysieke gesteldheid van uw naaste.

Ons aanbod in Leusden & Achterveld
King Arthur Groep biedt individuele ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie die nog in een thuissituatie wonen.
Wij bieden maatwerk aan jong en oud, actief en minder actief.
• Wandelen
• Geheugengym
• Spelletje
• Bezoek aan de sportschool of andere vereniging
• Bezoek aan een museum
• Koffie drinken op een terras
• Begeleiding naar huisarts
• Boodschappen
• Bereiden maaltijd
• Helpen met opruimen

Formele en informele ondersteuning worden op elkaar afgestemd
Samen met u en uw partner/mantelzorger kijken wij waar professionals nodig zijn en waar mogelijk informele ondersteuning kan.
Vriendengesprekken
Vrienden, familie en kennissen willen heel vaak helpen, maar weten niet hoe zij met de ziekte om moeten gaan. Wij organiseren vriendengespre-ken waarbij handvatten en tips worden aangedragen en taken worden verdeeld. Vrienden kunnen een helpende hand bieden door samen bood-schappen te doen of iets te ondernemen dat u vroeger samen ook deed, zoals winkelen, een kopje koffie drinken op een terras, kaarten, tennis-sen, hardlopen, etc.
Begeleiding in groepsverband
Op maandag en woensdag bent u welkom in ons ontmoetingscentrum in Achterveld in De Oude Bieb.

Centraalzorg

De zorg die wij aanbieden bestaat uit:

 • Huishoudelijke zorg
 • Persoonlijke zorg
 • Verpleegkundige zorg
 • Terminale zorg
 • Zorg bij dementie
 • Ondersteunende begeleiding

Centraalzorg
Olmenlaan 8
3833 AV Leusden
T: (033) 286 22 02
F: (033) 286 13 39
E: info@centraalzorg.nl

Beweging 3.0 – Thuiszorg

Thuiszorg beweging 3.0

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland en dus ook in Leusden. In Leusden en Achterveld zijn 4 teams wijkverpleging werkzaam. Als u thuis zorg nodig heeft komt een van onze wijkverpleegkundigen bij u langs om samen met u en eventueel uw familie en mantelzorgers te onderzoeken wat er aan zorg nodig is. De wijkverpleegkundige in uw wijk is uw vaste contactpersoon. Zij luistert en denkt met u mee, kijkt wat u zelf nog kunt en adviseert u over de zorg, ondersteuning en andere mogelijkheden in uw specifieke situatie. Zij stelt op basis van uw hulpvraag de zorgbehoefte vast.

Wijkverpleging
Leusden Zuid-West
, teamnummer 085-0707128
Wijkverpleging Leusden Centrum-Oost, teamnummer 085-0707129
Wijkverpleging Leusden Centrum-Noord, teamnummer 085-0707132
Wijkverpleging Achterveld, teamnummer 085-0707133

Wijkverpleegkundigen
Leusden Zuid-West: Wilma Wijntjes (0642557304) en Eva Heemskerk (0683483662)
Leusden Centrum-Oost: Corien Hoogland (0622806742) en Charissa Oversteegen (0642494692)
Leusden Centrum-Noord: Annette van der Zee (0641545906)
Achterveld: Roelande Snapper (0643282704)

De wijkverpleegkundige heeft alle aandacht voor u én voor de mensen in uw directe omgeving. Zij werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorg- en hulpverleners, maar ook met de speciaal opgeleide verpleegkundigen. Beweging 3.0 heeft gespecialiseerd verpleegkundigen en deskundigen met kennis van hart- en
vaatziekten, incontinentie, stomazorg, oncologie, palliatieve zorg, neurologische aandoeningen, reumatische aandoeningen, wondverzorging en gerontologie.
Voor vragen over intramuraal wonen kunt u terecht op het nummer 033-4692020.