Beweging 3.0 – Thuiszorg

Thuiszorg beweging 3.0

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland en dus ook in Leusden. In Leusden en Achterveld zijn 6 teams wijkverpleging werkzaam. Als u thuis zorg nodig heeft komt een van onze wijkverpleegkundigen bij u langs om samen met u en eventueel uw familie en mantelzorgers te onderzoeken wat er aan zorg nodig is. De wijkverpleegkundige in uw wijk is uw vaste contactpersoon. Zij luistert en denkt met u mee, kijkt wat u zelf nog kunt en adviseert u over de zorg, ondersteuning en andere mogelijkheden in uw specifieke situatie. Zij stelt op basis van uw hulpvraag de zorgbehoefte vast.

Team – Wijkverpleegkundige en telefoonnummer
Achterveld – Paula Velders 06-43281804 / Roelande Snapper 06-43282704
Asschat – Peter van Loon 06-12288912
Biezenkamp – Annette van der Zee 06-41545906
Groenhouten – Corien Hoogland 06-22806742
Hamershof – Marit Kranenburg 06-42533109
Tabaksteeg/Leusden-zuid – Judith van Essen 06-42622901

De wijkverpleegkundige heeft alle aandacht voor u én voor de mensen in uw directe omgeving. Zij werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorg- en hulpverleners, maar ook met de speciaal opgeleide verpleegkundigen. Beweging 3.0 heeft gespecialiseerd verpleegkundigen en deskundigen met kennis van hart- en
vaatziekten, incontinentie, stomazorg, oncologie, palliatieve zorg, neurologische aandoeningen, reumatische aandoeningen, wondverzorging en gerontologie.
Voor vragen over intramuraal wonen kunt u terecht op het nummer 033-4692020.