Beweging 3.0 – Thuiszorg

Thuiszorg beweging 3.0

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland en dus ook in Leusden. In Leusden en Achterveld zijn 4 teams wijkverpleging werkzaam. Als u thuis zorg nodig heeft komt een van onze wijkverpleegkundigen bij u langs om samen met u en eventueel uw familie en mantelzorgers te onderzoeken wat er aan zorg nodig is. De wijkverpleegkundige in uw wijk is uw vaste contactpersoon. Zij luistert en denkt met u mee, kijkt wat u zelf nog kunt en adviseert u over de zorg, ondersteuning en andere mogelijkheden in uw specifieke situatie. Zij stelt op basis van uw hulpvraag de zorgbehoefte vast.

Wijkverpleging
Leusden Zuid-West
, teamnummer 085-0707128
Wijkverpleging Leusden Centrum-Oost, teamnummer 085-0707129
Wijkverpleging Leusden Centrum-Noord, teamnummer 085-0707132
Wijkverpleging Achterveld, teamnummer 085-0707133

Wijkverpleegkundigen
Leusden Zuid-West: Wilma Wijntjes (0642557304) en Eva Heemskerk (0683483662)
Leusden Centrum-Oost: Corien Hoogland (0622806742) en Charissa Oversteegen (0642494692)
Leusden Centrum-Noord: Annette van der Zee (0641545906)
Achterveld: Roelande Snapper (0643282704)

De wijkverpleegkundige heeft alle aandacht voor u én voor de mensen in uw directe omgeving. Zij werkt nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorg- en hulpverleners, maar ook met de speciaal opgeleide verpleegkundigen. Beweging 3.0 heeft gespecialiseerd verpleegkundigen en deskundigen met kennis van hart- en
vaatziekten, incontinentie, stomazorg, oncologie, palliatieve zorg, neurologische aandoeningen, reumatische aandoeningen, wondverzorging en gerontologie.
Voor vragen over intramuraal wonen kunt u terecht op het nummer 033-4692020.