King Arthur Groep

Contact: ocachterveld@kingarthurgroep.nl ● 06-18412145

Zorgbemiddeling en administratie:
Berg en Bosch gebouw 104, Prof, Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven 035-2050950 info@kingarthurgroep.nlwww.kingarthurgroep.nl

Contactgegevens voor zowel Leusden als Achterveld:
Individuele begeleiding thuis: 06-18 41 21 45
Begeleiding groep: 06-15 00 50 19

Individuele begeleiding King Arthur Groep
King Arthur Groep is een WTZi erkende thuiszorgorganisatie die in het midden van het land is gevestigd en van Almere tot Veenendaal individuele begeleiding biedt in de thuissituatie.

Financiering
Voor professionele deelname heeft u een toewijzing begeleiding nodig (Wmo of Wlz) en betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de aan-vraag. Particulier deelnemen kan ook.

King Arthur Groep is een Wtzi erkende thuiszorgorganisatie die de onder-steuning kleinschalig en dichtbij huis organiseert, speciaal voor mensen met dementie en hun naasten Wij hebben zeven ontmoetingscentra, een kleinschalige woonzorgvoorziening en twee logeerhuizen. Daarnaast bieden wij individuele begeleiding thuis in de gehele regio Eemland, waaronder ook Leusden en Achterveld.
Gastvrijheid, persoonlijke aandacht en oprechte interesse staan centraal. Een visie waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de kracht van mensen.

Individuele begeleiding thuis
Niet iedereen is een groepsmens, sommige mensen hebben meer baat bij een passend aanbod in de thuissituatie. Zoals wandelen, yoga, tuinie-ren, klaverjassen, schilderen, biljarten of sporten bij een sportschool.
Naast ontspanning en inspanning ondersteunen wij ook bij de begelei-ding naar een (huis) arts, het aanbrengen van een dag structuur, het bereiden van een maaltijd en het doen van boodschappen.
Zo lang mogelijk thuis wonen
De mantelzorger neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om het vol te kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zichzelf no-dig. Wij bieden maatwerk en een programma dat passend is bij de inte-resses, levensstijl en fysieke gesteldheid van uw naaste.

Ons aanbod in Leusden & Achterveld
King Arthur Groep biedt individuele ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie die nog in een thuissituatie wonen.
Wij bieden maatwerk aan jong en oud, actief en minder actief.
• Wandelen
• Geheugengym
• Spelletje
• Bezoek aan de sportschool of andere vereniging
• Bezoek aan een museum
• Koffie drinken op een terras
• Begeleiding naar huisarts
• Boodschappen
• Bereiden maaltijd
• Helpen met opruimen

Formele en informele ondersteuning worden op elkaar afgestemd
Samen met u en uw partner/mantelzorger kijken wij waar professionals nodig zijn en waar mogelijk informele ondersteuning kan.
Vriendengesprekken
Vrienden, familie en kennissen willen heel vaak helpen, maar weten niet hoe zij met de ziekte om moeten gaan. Wij organiseren vriendengespre-ken waarbij handvatten en tips worden aangedragen en taken worden verdeeld. Vrienden kunnen een helpende hand bieden door samen bood-schappen te doen of iets te ondernemen dat u vroeger samen ook deed, zoals winkelen, een kopje koffie drinken op een terras, kaarten, tennis-sen, hardlopen, etc.
Begeleiding in groepsverband
Op maandag en woensdag bent u welkom in ons ontmoetingscentrum in Achterveld in De Oude Bieb.