CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN EEMLAND

CENTRUM VOOR LEVENSVRAGEN EEMLAND
Als je ernstig ziek wordt of op andere wijze een groot verlies ervaart dan is dat een gebeurtenis die diep in je leven ingrijpt. Je kunt te maken krijgen met vragen en dilemma’s over het bestaan, zin en betekenis. Soms is het dan goed om er met iemand over te praten, die luistert zonder oordeel en die met u zoekt naar houvast en zin van leven.

De medewerkers van het centrum voor levensvragen zijn gespecialiseerd in het omgaan met levensvragen. Zij richten zich op uw vragen en op uw kijk op het leven. 
Wij werken met  professionele geestelijk verzorgers die u doorgaans thuis bezoeken. Daarnaast fungeert het centrum als vraagbaak voor professionele hulpverleners en vrijwilligers. De werkzaamheden zijn kosteloos.

Hoe werkt het?
• Aanmelden kan telefonisch of per mail, door uzelf, uw naasten, een professional (bijvoorbeeld een huisarts) of vrijwilliger.
• U krijgt een telefonische intake. Daarin bespreekt u uw vragen, verwachtingen, wensen en mogelijkheden
• Na de intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij uw vraag en achtergrond.
• De geestelijk verzorger neemt z.s.m. contact met u op en maakt een afspraak.
• Het gesprek vindt plaats bij u thuis of op een nader overeen te komen locatie als u dit wenst.

Contactgegevens

Centrum voor Levensvragen Eemland
T: 06 12 664 381
E: info@centrumlevensvrageneemland.nl
W: www.centrumlevensvrageneemland.nl

Trefwoorden: Geestelijke begeleiding, trauma, verlies, waarom, overlijden, leven, einde, sedatie, euthanasie, levensbeëindiging, zingeving, lijden

Thuisbegeleiding – WELZIN

Wat is Thuisbegeleiding?
Thuisbegeleiding is sinds 2009 de landelijke naam van de “gespecialiseerde verzorging”, zoals die al jaren vanuit de thuiszorg wordt geleverd. In samenwerking met andere hulpverleners ondersteunt de thuisbegeleider op praktische, activerende en ondersteunende wijze mensen met psychosociale,  pedagogische, somatische of psychiatrische problematiek dan wel een combinatie hiervan. Denk hierbij aan vervuiling, verwaarlozing, sociaal isolement, overlast, schulden, dreigende uithuiszetting, overmatig gebruik alcohol/medicijnen, gedrags -en gezondheidsproblemen. Doelgroep bestaat zowel uit gezinnen als alleenstaanden, leeftijd 0 – 100. Op methodische wijze en in samenspraak met cliënt en verwijzer wordt het doel, de werkwijze en de voortgang van de begeleiding bepaald.

Bij opvoedingsproblematiek kan Videohometraining (VHT) als methode worden ingezet. VHT is een effectieve interventie die gebruik maakt van beeldmateriaal dat door een gecertificeerde medewerker is gemaakt.

Hulpvragen kunnen zijn:

 • Huishouden: leren structureren en organiseren van het huishouden.
 • Financiën: inkomen op de juiste wijze leren besteden.
 • Administratie leren organiseren
 • Leren omgaan met woon- en leefproblemen,o.a. structureren dagritme, afspraken leren nakomen, leren plannen en organiseren, leren omgaan met instanties, hulp leren toelaten.
 • Problemen in het dagelijkse leven door overspannenheid, depressies of angsten.
 • Leren omgaan met opvoedingsproblemen/aanleren opvoedingsvaardigheden.
 • Leven weer op de rit krijgen na ingrijpende veranderingen zoals een echtscheiding of het overlijden van een familielid.
 • Leren participeren in het maatschappelijk leven.

 

Thuisbegeleiding onderscheidt zich door:

 • Kernbegrippen zijn structureren, ondersteunen en activeren in de thuissituatie.
 • Thuisbegeleiding is breed en snel inzetbaar.
 • Praktische insteek; werkt goed bij specifieke doelgroepen waarbij reguliere hulpverlening (gesprekken) niet werkt/ontoereikend is.
 • Aansluiten bij wensen/behoeftes van cliënt en werken aan een vertrouwensband.
 • Stimuleren van de eigen kracht
 • Niet overnemen, maar ‘met de handen op de rug’ werken, met als doel zo snel mogelijk mensen weer zelfstandig te laten functioneren of toeleiden naar reguliere hulp/opname.
 • Deskundige MBO+/HBO opgeleide medewerkers, getraind in methodiek van TB.
 • Thuisbegeleiding werkt in de praktijk altijd samen met de verwijzer en eventuele andere samenwerkingspartners en/of mantelzorgers.

Hoe kan Thuisbegeleiding worden aangevraagd?
AWBZ-zorg: In veel gevallen is er een somatische, psychiatrische of psychogeriatrische diagnose of sprake van een verstandelijke of lichamelijke handicap. Dan is een CIZ-indicatie nodig op basis van Begeleiding individueel. De planners van de afdeling Thuisbegeleiding kunnen adviseren en helpen bij de aanvraag van een indicatie.

Wmo: Wanneer er sprake is van psychosociale problematiek is begeleiding vanuit de Wmo mogelijk. Neem contact op met de planners om dit aan te vragen.

Coördinatoren van Thuisbegeleiding: Clara van de Pol en Thea van de Beek.

Tel. 033-469 25 61 of thuisbegeleiding@welzin.nl

Maatschappelijk werk Welzin

1) Rozengaarde 22A, 3831 CD  Leusden
2) Walter van Amersfoortstr 36, 3791AR Achterveld

Tel: 033-469 24 00 (elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur)
maatschappelijkwerk@welzin.nl

Cursusaanbod jongeren:

 • Sociale vaardigheidstraining (8-12 en 12-16 jaar)
 • KIES-training (echtscheiding) (8-12 en 12-17 jaar)
 • Assertiviteitstraining (17-21 jaar)

Cursusaanbod volwassenen: 

 

Zoektermen: gezinscoaching, lifecoaching, (rouw)verwerking, verlies, burnout, (echt)scheiding / vechtscheiding, zelfvertrouwen, assertiviteit, sociale vaardigheid, relatie(s), huiselijk geweld, eenzaamheid, structuur, gezonde leefstijl, casemanagement / regiehouder, financiën, schulden, administratie, groepswerk, kiestraining, sovatraining, chatten, internethulpverlening