Kinderhospice De Glind

Kinderhospice centraal in het land, vanaf eind 2013 in Barneveld (nieuwbouw)
Web: www.kinderhospicedeglind.nl
Tel: 0342-405200 (dinsdag en donderdag)
Aanmeldingsprocedure: Via dienstdoend kinderverpleegkundige, tel.nr. 0342-405202

Voor ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een beperkte levensverwachting en óf een complexe zorgvraag, die tijdelijk zorg nodig hebben (respijtzorg of terminale zorg).