Specialist Ouderengeneeskunde

Conform werkafspraak MCCE:
De huisarts kan de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) consulteren bij kwetsbare ouderen en complexe problematiek zowel in de thuissituatie als in het verzorgingshuis. Per huisartsengroep is een SO uit één verpleeghuis het aanspreekpunt. De verzorgingshuizen hebben een vaste SO, deze is te vinden in deze werkafspraak. De huisarts kan een consultatie (telefonisch of visite) aanvragen.  Bij een groot aantal patiënten die in een verzorgingshuis wonen is de SO al betrokken vanuit de AWBZ-zorg en kan deelnemen aan multidisciplinair overleg (bij CIZ indicatie ≥ ZZP 3). De SO werkt in een geriatrisch team wat kan bestaan uit: ergotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist,  wondverpleegkundige of een diëtist.

De SO is er met name voor de ouderen die niet (meer) naar het ziekenhuis willen of kunnen. De SO kan bij de patiënt thuiskomen.
De diagnostische mogelijkheden zijn beperkter dan bij een verwijzing naar de klinisch geriater. De SO adviseert over diagnostiek, behandeling, preventie en prognostiek bij de vragen over:

 • Zorg of opname
 • Somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Wel/niet diagnostiek of behandelen
 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid
 • Mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
 • Dementie, geheugenproblemen, hallucinaties en verwardheid
 • Gedragsproblemen en stemmingsstoornissen
 • Late gevolgen van CVA (‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische ziekten ( MS, M. Parkinson, ALS)
 • Palliatieve terminale zorg
 • Decubitus en wondbehandeling
 • Ondervoeding
 • Polyfarmacie
 • Wils(on)bekwaamheid

De huisarts beslist of een telefonische consultatie volstaat dan wel een huisbezoek (visite) van de SO. Bij een aanvraag voor een huisbezoek wordt een brief gefaxt naar de betreffende SO. Bij urgente problemen moet gebeld worden.

Hagro Leusden / Leusderveld
Verpleeghuis: Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden
Verzorgingshuis: ’t Hamersveld (Leusden) / Sint Joseph (Achterveld)
Specialist Ouderengeneeskunde: Irene Heemstra
Tel: 033 432 61 00
Fax: 033 432 61 02