Beweging 3.0 – Crisisbed

Voor spoedaanvragen en -opnames en crisisbedden neemt u direct contact op met
de verpleegkundigen van het 24-uurs bereikbaarheidsteam.

Telefoon 033 – 469 25 55

Crisisbedden
Bij crisiszorg is er sprake van niet uitstelbare zorg die kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Beweging 3.0 beschikt over 2 crisisbedden binnen verpleeghuis De Lichtenberg in Amersfoort.