Palliatieve Unit GGZ (GGZ Centraal, Afd Berkenrode C)

Adres: GGz Centraal, Zon & Schild, Gebouw Berkenrode
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Tel: 033-4609500 voor aanmelding,
Tel: 033-4609203 of 033-4609222 of 06-30013419 voor informatie
Mail: h.dekam@ggzcentraal.nl
Web: www.ggzcentraal.nl

Wie? Voor mensen die naast de psychiatrische ziekte een ongeneeslijke somatische aandoening hebben, die niet naar een regulier hospice kunnen. Bedoeld voor patiënten uit GGZ Centraal én andere instellingen in de regio Oostelijk Utrecht. Tevens beschikbaar voor patiënten vanuit de dak-en thuislozen én de verslaafdenzorg.

Opname is niet geïndiceerd wanneer een gesloten setting noodzakelijk is.