Kinderdietist Leusden

Jannet Dekker
Zorgplein De Tolgaarde
Tolplaats 5, 3831 JR Leusden
Telefoonnummer: 06 28842229
http://www.kinderdietistleusden.nl/

Kinderen (0-18 jaar)
Kinderen (0-18 jaar) kunnen bij mij terecht met de volgende klachten:

Problemen rondom groei en gewicht
Ondergewicht, achterblijvende groei, vermoeidheid of weinig energie, overgewicht. Het overnemen van de zorg voor patiëntjes die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, maar die nog steeds te maken hebben met achterblijvende groei of ondergewicht, is ook een mogelijkheid. In het geval er gebruik wordt gemaakt van medische voeding kun je bij mij terecht voor een machtiging (dieetpreparaten).
Darm- of buikpijnklachten

Buikpijn, obstipatie, (peuter)diarree
Samen met jou en je kind bekijk ik of voedingsfactoren een rol spelen.

Voedings- of eetproblemen
Een voedingsprobleem is gerelateerd aan de opname en vertering van voeding, bijvoorbeeld spugen of krampjes. Er is sprake van een eetprobleem als het kind niet wil, durft, kan of mag eten, bijvoorbeeld bij voedselweigering. Als er aanleiding toe is zal ik bij eetproblemen de samenwerking zoeken met een logopedist of een kinderpsycholoog.

Ondergewicht kinderen
achterblijvende groei kinderen

Voedselovergevoeligheid
Voedselallergie, bijvoorbeeld koemelk-, soja-, noten- of tarweallergie. Voedselintolerantie, zoals lactose- of fructose-intolerantie. Voordat er in het ziekenhuis of (soms) op het consultatiebureau (in het geval van koemelkallergie) wordt getest of er echt sprake is van een voedselallergie, vindt er een periode van minimaal 4 weken plaats waarin het verdachte voedingsmiddel wordt weggelaten uit de voeding. Deze fase wordt de diagnostische fase genoemd. Als de klachten in die periode afnemen, vindt er vervolgens een provocatietest plaats om definitief vast te stellen of er sprake is van een allergie.

Ik kan een rol spelen bij het stellen van de diagnose, maar ook bij de behandeling van de voedselallergie of -intolerantie. Zowel tijdens de diagnostische fase als tijdens de behandeling van een vastgestelde allergie geldt dat mijn belangrijkste focus is om ervoor te zorgen dat de voeding van je kind volwaardig blijft met voldoende afwisseling van voedingsmiddelen.

Ik begeleid ook moeders van baby’s met een verdenking op koemelkallergie die borstvoeding geven. In de diagnostische fase wordt van deze moeders verwacht dat ze gedurende een periode van minimaal 4 weken alle koemelkeiwitbevattende voedingsmiddelen uit hun dieet schrappen. Tijdens deze periode kan ik je helpen met het volwaardig houden van je eigen voeding en kan je kindje borstvoeding blijven krijgen. Ook kun je bij mij terecht voor een machtiging (dieetpreparaten) om – in het geval van een vastgestelde koemelkallergie – de kosten voor alternatieve zuigelingenvoeding vergoed te krijgen.
Coeliakie
Ook voor de behandeling van coeliakie geldt dat mijn belangrijkste focus is om ervoor te zorgen dat de voeding van je kind volwaardig blijft met voldoende afwisseling van voedingsmiddelen.

Zwanger?
Zwangeren kunnen bij mij terecht met voedingsvragen en klachten rondom de zwangerschap, zoals zwangerschapsdiabetes, te hoge bloeddruk, obstipatie en een te snelle gewichtstoename.