Sa4-zorg Leusden

Sa4-zorg Leusden biedt tweedelijns gespecialiseerde GGZ trajecten waarin patiënten in een multidisciplinair team behandeld worden.

Het team bestaat uit een psychiater, psycholoog, psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut. Indien noodzakelijk kan een diëtist of maatschappelijk werker worden ingezet.

Voor wie?
Sa4-zorg richt zich op mensen met psychische klachten in combinatie met fysieke klachten. Denk dan aan: depressie, angststoornis, stemmingsstoornis of psychosomatische stoornis in combinatie met bijvoorbeeld nek/schouder/rugklachten, spierspanning, onder/overbelasting etc.

Contactpersoon Sa4-zorg Leusden:
Jan Hendrik Vos
leusden@sa4-zorg.nl
033-4947963

Mindfulness

De volgende plekken bieden mindfulness:

WELZIN – http://www.welzin.nl/volwassenen/cursussen-en-trainingen/mindfulness/
Eline Snel – http://www.elinesnel.com/mindfulness-achtweekse/
Indigo – https://www.indigo.nl/cursussen/?interventie=209&Mindfulness
MoleMann Amersfoort
Praktijk voor psychotherapie en coaching (Leusden) – Bernadette van Raamsdonk
Praktijk PEP (psychologie en psychotherapie) in Soest
S.P.E.L. Amersfoort

 

BuurtzorgT – behandeling thuis bij psychische en psychiatrische problemen

BuurtzorgT Amersfoort
Amersfoort: 06-12634521
Mail / aanmeldingen: amersfoort@buurtzorgt.nl

Landelijk
www.buurtzorgt.nl
Mail: info@buurtzorgt.nl
Tel: 06-12369797
Postbus 69
7600 AB Almelo

Waarom BuurtzorgT

Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische problemen vraagt om belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Er dient zo snel mogelijk ingespeeld te worden op zorgvragen om grotere problemen te voorkomen.
BuurtzorgT levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen, maakt een plan van aanpak en zoekt samen met de cliënt naar oplossingen die het best passen binnen de mogelijkheden van de cliënt. We gaan uit van de kracht van de cliënt en zoeken naar mogelijkheden om haar of zijn netwerk te versterken.

Teams in de wijk

BuurtzorgT heeft kleine zelfsturende, breed samengestelde teams die thuis bij de cliënt praktische ondersteuning, advies en behandeling geven. Vanuit één team, met één vaste begeleider. Elk team heeft een vaste psychiater, waar zo nodig een beroep op gedaan kan worden en die goed bereikbaar is voor alle betrokkenen.

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig

De professonaliteit van de medewerkers moet beschikbaar zijn, maar niet altijd en voortdurend. De psychiater is onderdeel van het team en daardoor altijd beschikbaar. Het BuurtzorgT team zoekt in samenspraak met de cliënt en de huisarts zo nodig naar aanvullende hulp van psychotherapeuten, psychologen en andere specialisten. Het team heeft een vaste poule van behandelaars die beschikbaar zijn op vraag van de cliënt, het team of de huisarts.

Samenwerken

BuurtzorgT ziet de huisarts als belangrijkste samenwerkingspartner. De medewerkers van BuurtzorgT informeren de huisarts over het traject en komen zo nodig langs voor een gesprek. BuurtzorgT kan de huisarts ondersteunen en adviseren, bijvoorbeeld door collegiaal advies van een psychiater. Wij zorgen altijd voor een terugkoppeling naar de huisarts en andere samenwerkingspartners en werken graag met hen samen.

Palliatieve Unit GGZ (GGZ Centraal, Afd Berkenrode C)

Adres: GGz Centraal, Zon & Schild, Gebouw Berkenrode
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Tel: 033-4609500 voor aanmelding,
Tel: 033-4609203 of 033-4609222 of 06-30013419 voor informatie
Mail: h.dekam@ggzcentraal.nl
Web: www.ggzcentraal.nl

Wie? Voor mensen die naast de psychiatrische ziekte een ongeneeslijke somatische aandoening hebben, die niet naar een regulier hospice kunnen. Bedoeld voor patiënten uit GGZ Centraal én andere instellingen in de regio Oostelijk Utrecht. Tevens beschikbaar voor patiënten vanuit de dak-en thuislozen én de verslaafdenzorg.

Opname is niet geïndiceerd wanneer een gesloten setting noodzakelijk is.