Praktijk voor Kindercounseling en Kinder- en Jeugdtherapie

Geachte lezer,

Fijn dat ik ook op deze plek mijn praktijk onder de aandacht kan brengen:

in de ‘Praktijk voor Kindercounseling en Kinder- en Jeugdtherapie’ kunt u terecht voor uiteenlopende sociaal-emotionele problemen van kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 jaar en hun opvoeders, zoals:

–          Faalangst
–          Somberheid/depressie
–          Pesten
–          Hoogbegaafdheid
–          Echtscheiding
–          Rouwverwerking
–          Sociale onhandigheid
–          Agressief gedrag
–          Concentratie
–          Angsten
–          Onzekerheid
–          Stoornisgerelateerde problematiek (autisme, ADD/ADHD, OCS, hechting, etc.)
–          Etc.

In mijn praktijk ontvang ik al ruim 10 jaar dagelijks cliënten met bovengenoemde problematiek. In een veilige en kind-vriendelijke omgeving werken we samen op een zo plezierig mogelijke wijze aan het opheffen van de blokkades, zodat innerlijke groei kan plaatsvinden.

Naast de sessies met de client vindt er een nauwkeurig afgestemde ouderbegeleiding plaats, zodat ook zij weer met de juiste tools een goede opvoeding kunnen waarborgen.

Vanaf 2018 is de praktijk tevens opgenomen in de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector, en staat geregistreerd in de kamer van Jeugd- en Gezinsprofessionals.

 Uiteraard kunt u mij altijd consulteren om te overleggen of ouders en kind bij mij op de juiste plek zijn of dat er naar een andere vorm van hulp gezocht moet worden. Hierin zal ik u zo goed mogelijk adviseren.

 Voor meer informatie omtrent behandelmethodes en overige relevante informatie, verwijs ik u graag naar de site www.kindertherapie-leusden.nl.

Vriendelijke groet,

Amanda Stoks, kindercounselor en integratief kinder- en jeugdtherapeut.

Aandacht Groeit – Mindfulness (stressreductie) trainingen

Marsha Kooy

Klokhoek 18
3833GX Leusden
Tel: 033 – 707 40 85 (Omnis keuze 8)
Mob: 06 – 294 82 640
E-mail: marsha@aandachtgroeit.nl
Web: www.aandachtgroeit.nl

Stressklachten
Stress is een onderdeel van ons leven en niet per definitie ongezond. Het helpt je om geconcentreerd te zijn en snel te reageren in acute situaties. Echter als er issues in je leven zijn die niet meteen verdwijnen en je je weg er niet in kunt vinden, is er sprake van een stressor. Een voorbeeld hiervan is werkdruk, ziekte of overlijden van een dierbare, maar ook het ontbreken van concrete levensdoelen, of als de zin ontbreekt om ergens voor te gaan, je understressed voelen.

De meest herkenbare lichamelijke klachten die hiermee gepaard gaan zijn o.a. vermoeidheid, pijnklachten, ademhalingsproblemen, hartkloppingen, hoge bloeddruk.

Toch worden deze fysieke klachten niet altijd gekoppeld aan stress. Je blijft vervolgens “de ballen in de lucht houden”. Dan ligt het gevaar op de loer dat de stress chronisch wordt en je zelfs burned out kunt raken. De eerste stap is dan vaak een bezoek aan de huisarts. Veel huisartsen raden een Mindfulnesstraining aan.

Mindfulnesstraining (MBSR)
Een mindfulnesstraining is o.a. geschikt voor mensen die:

 • Zich beter willen concentreren.
 • Angst- en paniekklachten willen reduceren.
 • Richting willen geven aan stemmingswisselingen.
 • Om willen leren gaan met piekergedachten.
 • Levenslust willen hervatten.
 • Minder prikkelgevoelig willen zijn.
 • Aardiger voor zichzelf willen zijn.

De MBSR training wordt door diverse zorgverzekeraars (deels) vergoed in het aanvullende pakket.

Zoektermen: mindfulness, stress, ademhaling, ontspannen, gedachten, piekergedachten, grenzen, burn out, spanningen, concentreren, angst,  paniekklachten, stemmingswisselingen, prikkelgevoelig, pijnklachten, overspannen

Sa4-zorg Leusden

Sa4-zorg Leusden biedt tweedelijns gespecialiseerde GGZ trajecten waarin patiënten in een multidisciplinair team behandeld worden.

Het team bestaat uit een psychiater, psycholoog, psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut. Indien noodzakelijk kan een diëtist of maatschappelijk werker worden ingezet.

Voor wie?
Sa4-zorg richt zich op mensen met psychische klachten in combinatie met fysieke klachten. Denk dan aan: depressie, angststoornis, stemmingsstoornis of psychosomatische stoornis in combinatie met bijvoorbeeld nek/schouder/rugklachten, spierspanning, onder/overbelasting etc.

Contactpersoon Sa4-zorg Leusden:
Jan Hendrik Vos
leusden@sa4-zorg.nl
033-4947963

Psychomotore Therapie Tolgaarde

Mw. Willemse, psychomotorisch therapeut

Adres: Tolplaats 11
3831 JR  Leusden
Telefoon: 033-4947963
06-81190509
Mail:
Web:
info@fysio-tolgaarde.nl
www.fysio-tolgaarde.nl

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben vaak ook een lichamelijke kant. Door middel van lichamelijke activiteiten zoals sport- en spelvormen, bewegen op muziek, ademhalings- en ontspanningsoefeningen heeft de psychomotorisch therapeut aandacht voor wat het lichaam aangeeft, zoals spanning in het lichaam, lichaamshouding, lichaamstaal, lichaamsbewustzijn, ademhaling.

Daarnaast kunnen aandachtsoefeningen uit de mindfulness aan de orde komen. Gesprekstechnieken worden ingezet om, indien nodig, woorden te geven aan de ervaringen die u opdoet tijdens de werkvormen. De therapiesituatie biedt een veilige plek om samen te onderzoeken wat u denkt, hoe u zich voelt en te experimenteren met ander gedrag. Hierdoor kunt u op deze gebieden nieuwe ervaringen opdoen en kunnen uw klachten verminderen of weggenomen worden. U komt bijvoorbeeld meer “uit uw hoofd”, voelt zich lekkerder “in uw vel” of kan bijvoorbeeld beter uw grenzen aanvoelen en aangeven. Psychomotorische therapie is voor iedereen geschikt, zowel voor volwassenen als ook voor kinderen. Voor mensen die zich verbaal goed kunnen uiten, maar juist ook voor diegenen die niet zo makkelijk hun gevoel of ervaringen onder woorden brengen. Psychomotorische therapie valt onder de door de overheid ingesteld cluster van ‘vaktherapeutische beroepen’. De NVPMT (Nederlandse vereniging voor Psychomotorische therapie en NVDaT) Nederlande Vereniging voor Dans- en bewegingstherapie, zijn aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB). PMT wordt over het algemeen vergoed door verschillende zorgverzekeraars indien u aanvullend verzekerd bent. Vraag uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden binnen uw verzekering.

Zie http://www.nvpmt.nl/clienten/ voor de folder voor cliënten over PMT en http://www.vaktherapie.nl voor meer informatie over de FVB.

Zoekwoorden: PMT, psychomotore therapie, psychomotorische therapie, vaktherapie, psychisch, bewegen, vak therapie

Kracht door Balans

Praktijk voor psychologie, en biofeedback / neuropsychologie.

Gezondheid draait om balans
Balans tussen moeten en willen, tussen draagkracht en draaglast, tussen actief zijn en ontspannen, tussen denken en voelen.
Wanneer de balans verstoord is, kunnen klachten ontstaan, zoals gejaagdheid, moeheid, onrust, futloosheid, irritatie, depressieve gevoelens, angstige gevoelens, slaapproblemen en hoofdpijn.
Bij tijdig ingrijpen verdwijnen de signalen vanzelf. Als dit niet gebeurt kunnen de klachten chronisch worden.

In praktijk Kracht door balans leren mensen hun innerlijke balans herstellen en gezonde keuzes maken. Zodra er weer balans is op psychisch en lichamelijk niveau, zullen de opgebouwde klachten afnemen. De psychologische begeleiding richt zich op veranderingen in het hier en nu en is praktisch van aard. Indien nodig, worden meer lichaamsgerichte methoden ingezet, zoals biofeedback en AVE.

Psychologiepraktijk “Kracht door balans” is een initiatief van Daniëlle Matto, GZ-psycholoog en eerstelijnspsycholoog met specialisatie CSR (stress) coach, biofeedback therapeut en AVE therapeut. Daniëlle werkt samen met Melanie Broekhof. Melanie is opgeleid als basispsycholoog en gewichtsconsulente. Zij verzorgt soms gedeeltes van de behandeling vanwege haar specialisatie in de onderwerpen voeding/gewicht, time management, ontspanning en leeftsijl. Meer informatie over ons vindt u op de pagina “Psychologische zorg”.

U kunt u rechtstreeks bij de praktijk aanmelden voor Psychosociale therapie. Deze wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Het kan ook zijn dat u verwezen bent door uw huisarts. In dat geval valt de behandeling onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Meer over vergoedingen en voorwaarden vindt u op de pagina “Praktijkinformatie”.

Soms ontstaan wachttijden. Deze wachttijden variëren, afhankelijk van de drukte. De wachttijd staat vermeld op het aanmeldformulier.

Geboden zorg
U kunt in de praktijk terecht voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Hiervoor dien u een verwijzing van de huisarts te hebben. Tevens bieden we Psychosociale therapie.

Openingstijden
Maandag van 9:00 tot 17:30 uur
Dinsdag van 9:00 tot 13:30 uur
Woensdag van 9:00 tot 17:30 uur
Donderdag van 9:00 tot 13:30 uur
Op vrijdag werkt Melanie Broekhof in de praktijk. Zij is basis psycholoog en gewichtsconsulente.

Praktijkadres:
De praktijk is gevestigd in holistisch centrum
Qi-Amersfoort
Amsterdamseweg 43 A
3812 RP Amersfoort
Telefoon: 06-45330846
Web: www.krachtdoorbalans.nl
Email: info@krachtdoorbalans.nl

Mindfulness

De volgende plekken bieden mindfulness:

WELZIN – http://www.welzin.nl/volwassenen/cursussen-en-trainingen/mindfulness/
Eline Snel – http://www.elinesnel.com/mindfulness-achtweekse/
Indigo – https://www.indigo.nl/cursussen/?interventie=209&Mindfulness
MoleMann Amersfoort
Praktijk voor psychotherapie en coaching (Leusden) – Bernadette van Raamsdonk
Praktijk PEP (psychologie en psychotherapie) in Soest
S.P.E.L. Amersfoort

 

JADE Therapie & Coaching

Judith Kooi
Bennekom: Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
Amersfoort: Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort
Tel: 06-12954740
web: www.jadetherapie.nl

Hulp en begeleiding bij:

 • verwerking van verlies van dierbaren, werk, gezondheid, relatie
 • vruchtbaarheidsproblemen en onvervulde kinderwens
 • adoptie gerelateerde vragen
 • besluitvorming bij onbedoelde zwangerschap
 • relatieproblemen
 • familievragen

Als contextueel therapeut geef ik erkenning op ervaren onrecht en zoek ik naar helende krachten en resterend vertrouwen. Naast therapeut ben ik ook supervisor.

 Tarieven en vergoedingen:

 • duur van een gesprek is een uur
 • het eerste gesprek is kosteloos (besluitvormingsgesprek bij onbedoelde zwangerschap uitgezonderd)
 • vervolgafspraken €75.-

Voor minima reken ik een gereduceerd tarief.

 

Registraties:

BuurtzorgT – behandeling thuis bij psychische en psychiatrische problemen

BuurtzorgT Amersfoort
Amersfoort: 06-12634521
Mail / aanmeldingen: amersfoort@buurtzorgt.nl

Landelijk
www.buurtzorgt.nl
Mail: info@buurtzorgt.nl
Tel: 06-12369797
Postbus 69
7600 AB Almelo

Waarom BuurtzorgT

Goede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische problemen vraagt om belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Er dient zo snel mogelijk ingespeeld te worden op zorgvragen om grotere problemen te voorkomen.
BuurtzorgT levert deze professionele zorg, regelt de zaken eromheen, maakt een plan van aanpak en zoekt samen met de cliënt naar oplossingen die het best passen binnen de mogelijkheden van de cliënt. We gaan uit van de kracht van de cliënt en zoeken naar mogelijkheden om haar of zijn netwerk te versterken.

Teams in de wijk

BuurtzorgT heeft kleine zelfsturende, breed samengestelde teams die thuis bij de cliënt praktische ondersteuning, advies en behandeling geven. Vanuit één team, met één vaste begeleider. Elk team heeft een vaste psychiater, waar zo nodig een beroep op gedaan kan worden en die goed bereikbaar is voor alle betrokkenen.

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig

De professonaliteit van de medewerkers moet beschikbaar zijn, maar niet altijd en voortdurend. De psychiater is onderdeel van het team en daardoor altijd beschikbaar. Het BuurtzorgT team zoekt in samenspraak met de cliënt en de huisarts zo nodig naar aanvullende hulp van psychotherapeuten, psychologen en andere specialisten. Het team heeft een vaste poule van behandelaars die beschikbaar zijn op vraag van de cliënt, het team of de huisarts.

Samenwerken

BuurtzorgT ziet de huisarts als belangrijkste samenwerkingspartner. De medewerkers van BuurtzorgT informeren de huisarts over het traject en komen zo nodig langs voor een gesprek. BuurtzorgT kan de huisarts ondersteunen en adviseren, bijvoorbeeld door collegiaal advies van een psychiater. Wij zorgen altijd voor een terugkoppeling naar de huisarts en andere samenwerkingspartners en werken graag met hen samen.

Psychologenpraktijk Westerduin

In: Gezondheidscentrum ‘De Heelkom’
Walter van Amersfoortstraat 36
3791 AR Achterveld
Tel: 06-83327328
Mail: info@psychologenpraktijkwesterduin.nl
www.psychologenpraktijkwesterduin.nl
Bel of mail en laat uw telefoonnummer achter. Ik neem zo snel mogelijk contact met u op!

Rein Westerduin, psycholoog: Mijn praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum ‘de Heelkom’ en biedt psychologische hulp aan kinderen, jeugd en volwassenen (Generalistische Basis GGZ). Binnen de praktijk wordt persoonlijk en professioneel gewerkt aan het oplossen van problemen: kortdurend, concreet en doelgericht.

In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van complexe problematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen en expertise ontwikkeld op het gebied van psychodiagnostiek en effectieve behandelingsmogelijkheden.

Tevens heb ik mij gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van kinderen, jeugd en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en hulpverlening bij multi-probleem gezinnen.

Beroepskwalificaties:
GZ psycholoog NIP; Psycholoog Kinder & Jeugd; Orthopedagoog NVO; Lid Vereniging EMDR Nederland; BIG geregistreerd

Medisch Centrum de Mulderij

De Mulderij 2, 3831 NV Leusden
Telefoon (onderzoeken Meander): 033 850 50 50
Telefoon (POH-GGZ/huisarts): Neem contact op met uw huisarts
www.medischcentrumdemulderij.nl

U vindt het gebouw achter winkelcentrum De Hamershof, in het centrum van Leusden.

CORONA: Let op: Alles gaat op afspraak! Klik hier: Meander – Bloedafname voor het maken van een afspraak.

Onderzoek
U kunt terecht voor bloedonderzoek, standaard röntgenfoto en een echo. Tevens bieden de huisartsen van Leusden en Achterveld in Medisch Centrum de Mulderij spreekuren bij de praktijkondersteuner GGZ, voor niet- complexe psychische problemen. Voor vragen kunt u terecht bij uw eigen huisarts.

Openingstijden

 • Bloedonderzoek
  U kunt terecht voor bloedonderzoek op:

  • Maandag t/m vrijdag van 7.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

  Röntgenfoto en een echo

  U kunt terecht voor een standaard röntgenfoto, fundusfotografie en een echo op:

  • Maandag t/m vrijdag 7.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Palliatieve Unit GGZ (GGZ Centraal, Afd Berkenrode C)

Adres: GGz Centraal, Zon & Schild, Gebouw Berkenrode
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
Tel: 033-4609500 voor aanmelding,
Tel: 033-4609203 of 033-4609222 of 06-30013419 voor informatie
Mail: h.dekam@ggzcentraal.nl
Web: www.ggzcentraal.nl

Wie? Voor mensen die naast de psychiatrische ziekte een ongeneeslijke somatische aandoening hebben, die niet naar een regulier hospice kunnen. Bedoeld voor patiënten uit GGZ Centraal én andere instellingen in de regio Oostelijk Utrecht. Tevens beschikbaar voor patiënten vanuit de dak-en thuislozen én de verslaafdenzorg.

Opname is niet geïndiceerd wanneer een gesloten setting noodzakelijk is.

Psychologenpraktijk de Eem

Praktijkadres 1: Hoofdvestiging, Psychologenpraktijk De Eem – Lepelaar 9a, 3831 DD Leusden

Praktijkadres 2: Huisartsenpraktijk Verhagen & Van Meeteren – Berkenlaan 29, 3833 AP Leusden

Telefonisch spreekuur: 033-2583198:
Maandag van 09.00-14.00 uur.
Woensdag van 09.00-11.00 uur.
Donderdag van 12.00-13.00 uur.

Overige tijden: bericht in spreken op: 033-4943921.
Mail: info@eempsycholoog.nl